Sander Belt

Print
ผ้าทรายทรงกระบอก

Description
Size Grit
100x100 mm. 80,120,180,240,320

 

ผ้าทรายทรงกระบอกสำหรับสวมกับลูกยางชนิดต่าง ใช้สำหรับขัดเปิดผิว ใช้กับเครื่องขัด 

ใช้ร่วมกับ เครื่องขัด SP-1600