Rigid Flap Disc

Print
จานทรายซ้อนหลังแข็ง
Description
No. Model Size Grit
  Flap Disc 45P  4"100 x 16 mm  40-400
  Griton Flap Disc 60P  4"100 x 16 mm  40-400
  Standard Flap Disc 72P 4"100 x 16 mm 40-400
  Special Flap Disc 90P 4"100 x 16 mm 40-400
  Special Flap Disc 90P 7"180 x 22 mm 40-400

 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขัดให้สูงขึ้นเนื่องจากมีความคมที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน  ใช้สำหรับการขัดงานหยาบ - กลาง ที่ต้องการขัดปรับ  แต่งผิว  ลบรอยเชื่อม  เหมาะกับชิ้นงานประเภทโลหะอย่าง เหล็ก  และ สแตนเลส