Flap Disc(mix)Scotch Brite

Print
จานขัดสก๊อตใบรท์เรียงตั้ง

Description
No. Model Size Grit
  Flap Disc(mix)Scotch Brite  4"x16mm.  40,60,80,120,180,240,320,400

 

ออกแบบมาเพื่อ งานขัดที่ต้องการลายเล้น เสริมด้วยผ้าทราย เพื่อให้สามารถเก็บผิวงานให้เรียบ