Flap Wheel 6

Print
ล้อทราย 6"

Description
No. Model Size Grit
  Flap Wheel  4" dia. X 0.5" wide        (100x13mm.)  40 - 400
  Flap Wheel 4" dia. X 1" wide          (100x25mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 4" dia. X 2" wide          (100x50mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 6" dia. X 1" wide          (150x25mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 6" dia. X 2" wide          (150x50mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 8" dia. X 1" wide          (200x25mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 8" dia. X 2" wide          (200x50mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 10" dia. X 1" wide        (250x25mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 10" dia. X 2" wide        (250x50mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 1" wide        (300x25mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 2" wide        (300x50mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 45 mm.        (300x45mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 55 mm.        (300x55mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 65 mm.        (300x65mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 13" dia. X 115 mm.   (350x115 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 13" dia. X 115 mm.   (350x115 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
  Flap Wheel 12" dia. X 100 mm.   (300x100 mm.) 40 - 400
   Flap Wheel  13" dia. x (25,38,50,63,75,88,100mm.) x 115 mm.   40 - 400 
   Flap Wheel 14" dia. x (25,38,50,63,75,88,100mm.) x 152 mm.  40 - 400 

 

ผลิตจากแผ่นผ้าทราย คุณภาพ โดยอัดเรียงเป็นวงล้อที่มีความยืดหยุ่นสูงและคงทนอายุการใช้งานนานไม่แตก หลุดง่าย และให้ความสม่ำเสมอในการขัด ใช้สำหรับขัดเพื่อปรับสภาพผิวแบบหยาบ  งานลบรอยต่อ  รอยเชื่อม กำจัดครีบส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูปและขัดเตรียมผิวเพื่อชุบและเคลือบ