Fleece Wheel

Print
ลูกขัดใยสังเคราะห์ล้วน
Description
No. Size(mm.) Grit Color
   100x100  60,80,180,240,400  Red,Black,Green,Gray
  100x110 60,80,180,240,400 Red,Black,Green,Gray
  115x110 60,80,180,240,400 Red,Black,Green,Gray
   115x150  60,80,180,240,400  Red,Black,Green,Gray

 

ใช้สำหรับงานขัดเพื่อต้องการงานที่มีลายเส้น กึ่งเงา มีหลายเบอร์ ให้ลักษณะเส้นที่มีรอยตามเบอร์ของใยสั่งเคราะห์